Offert Revisor


Offert Revisor hjälper dig kostnadsfritt att hitta revisor eller redovisningskonsult!

Vi har hjälpt över 50.000 företag!

Offert Revisor. Precis som det låter!

Vi på Offert Revisor jobbar dagligen med att hitta rätt typ av revisor eller redovisningskonsult till ert företag. I vårt nätverk av revisorer och redovisningskonsulter över hela Sverige vet vi att vi kostnadsfritt hittar rätt hjälp inom bl.a lönehantering, redovisning, bokslut mm. Ni får upp till 3 offerter helt kostnadsfritt, och vi sköter hela processen. Ni skriver in era kontaktuppgifter och ärende – vi kontaktar en revisor eller redovisningkonsult.

Offert Revisor - Lägg tid på rätt saker!

Offert Revisors jobb är att frigöra tid åt dig. Att själv kontakta revisorer eller redovisningskonsulter är tidskrävande. Vi på Offert Revisor löser uppgiften åt dig, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Idag finns det en uppsjö företag som förmedlar uppdrag, men väldigt få är nischade inom branschen ”revisorer och redovisningskonsulter”. Vår långa erfarenhet inom kostnadsfri förmedling av uppdrag till revisorer och redovisningskonsulter gör att vi är experter inom området. Vårt huvudfokus är att leverera hög kvalité, matcha uppdragen till rätt revisor eller redovisningskonsult och därmed få nöjda kunder.

Bokslut, småföretagare, koncernredovisning – listan är lång!

Så hur vet man om man ska rikta sig till en revisor eller redovisningskonsult?
Vi på Offert Revisor vet det!
Vi hjälper flera företag, varje dag, runt om i Sverige med att få professionell rådgivning om det är en revisor eller redovisningskonsult som skall ta sig an ärendet.

Vem gör vad?
Offert Revisor förklarar:

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult jobbar med frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Redovisningskonsulten är en viktig resurs för många företagare i Sverige.
När man jobbar som redovisningskonsult behövs en bred kompetens inom redovisningsområdet men också kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning.

Auktoriserad redovisningskonsult

En auktoriserad redovisningskonsult har inte bara teoretisk kompetens och yrkeserfarenhet av redovisningstjänster utan tillämpar även Reko och har ansvarsförsäkring. För att kunna vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behövs medlemskap i FAR eller Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för dig som företagare och de tar ansvar för att de tjänster de utför håller en hög kvalitet i redovisningen.

Revisor

En revisor tar sig an uppdrag inom bl.a bokföring, kvittohantering, verifikationer, in- och utgående fakturor men även löneutbetalningar och saldo. Vidare jobbar revisorn mycket med olika uppgifter inom lönehanteringen så som specificering, skattedeklaration, avtalshantering, tjänstebils- och provisionshantering, rapportering och diverse förmåner och avdrag.En annan del är ekonomisk rådgivning inom exempelvis komplexa redovisningar och nyckelanalyser.

Auktoriserad Revisor

En auktoriserad revisor är en tjänsteman som tar sig an uppdrag inom bokföring, revision, bokslut och rådgivning för så väl föreningar, företag som myndigheter. En auktoriserad revisor skall alltid utföra uppdrag enligt god revisionssed vilket  betyder att en revisor alltid bör följa en viss uppsättning av lagar och etiska regler.

Vilken revisor eller redovisningskonsult passar bäst till din verksamhet?

Vi har hjälpt

50.000 FÖRETAG

ATT VÄLJA RÄTT REVISOR