Att förmedla uppdrag

Offert Revisor har under flera års tid varit specialiserade på att förmedla uppdrag till revisorer och redovisningskonsulter. Precis som för de flesta företag var uppstarten en hektisk och turbulent tid men vi märkte snabbt att vårt sätt att förmedla uppdrag och göra våra analyser på gav resultat. Sedan dess har vi skapat ett stort nätverk med revisorer och redovisningskonsulter över hela Sverige och förmedlar idag över 50.000 uppdrag per år.

Varför är det kostnadsfritt för arbetsgivaren?

Då uppdragsgivaren i de flesta fall inte vill betala för att hitta en ny revisor eller redovisningskonsult är det väldigt svårt för oss på Offert Revisor att ta betalt från uppdragsgivaren. Däremot är våra samarbetspartners som jobbar som revisor eller redovisningskonsult beredda att betala för kvalitativa uppdrag som en del i deras marknadsförings och kundstrategi.

Det händer dock stundtals att vi får in så pass komplexa uppdrag att uppdragsgivaren förstår att arbetet är så omfattande att uppgiften kräver ett visst arvode.

Varför betalar revisorer och redovisningskonsulter för uppdrag?

Precis som alla andra företag i Sverige är även revisorer och redovisningskonsulter i behov av marknadsföring för att verksamheten skall vara ekonomiskt stabil, utvecklas och frodas. Som ett led i sin marknadsföring använder dem då Offert Revisor. Vårt samarbete med dem och den investering de gör hos oss, ger direkt avkastning och det är därför ett naturligt val i marknadsföringsstrategin att samarbeta med Offert Revisor.

Fördelen för uppdragsgivaren

Den absoluta fördelen med att anlita Offert Revisor är att företaget (uppdragsgivaren) kan lägga tiden på sin verksamhet och fokusera på den.

Vidare handlar det om kompetens. Att hitta rätt typ av revisor eller redovisningskonsult är inte lätt. Vi på Offert Revisor är experter på detta och kan i vårt nätverk hitta rätt till uppdragsgivaren. Vi både förenklar, effektiviserar och hjälper uppdragsgivaren kostnadsfritt.

Fördelen för revisorn/redovisningskonsulten

Det är idag en stor konkurrens om kunderna mellan de olika revisorerna och redovisningskonsulterna. Marknadsföring är således en avgörande del. Och marknadsföring tar tid för att få ut full effekt av det. Vidare är marknadsföring inte en kostnad utan en investering i företaget. Därför väljer många att använda Offert Revisor för att få rätt fokus i sin verksamhet och lägga över intag av uppdrag på oss. Vi är experter på uppdragsförmedling – en revisor eller redovisningskonsult är experter inom sitt område.

Vilken revisor eller redovisningskonsult passar bäst till din verksamhet?

Vi har hjälpt

50.000 FÖRETAG

ATT VÄLJA RÄTT REVISOR