Kundcase

Offert Revisor har under flera års tid kostnadsfritt förmedlat och levererat uppdrag mellan företagare och revisorer/redovisningskonsulter. Vi förmedlar mer än 50.000 uppdrag per år vilket har gett oss djupt insikt i vad som krävs för att båda parterna skall bli nöjda.

Då våra revisorer och redovisningskonsulter jobbar med diskretion och exklusivitet går dem av förklarliga skäl inte gärna ut offentligt med att de samarbetar med oss. Vi bad dock en fullservicebyrå (erbjuder både en revisors- och redovisningskonsults tjänster) och en uppdragsgivare (företagare) att berätta om hur deras samarbete utvecklats:

Företaget

”Vi stod inför det faktum att vi var tvungna att byta revisor då samarbetet till slut inte fungerade. Vi hade under 5 år anlitat en byrå med mer eller mindre lyckat resultat. Vi kände inte att de förstod vår verksamhet och bransch vilket skapade en del onödiga och tidskrävande problem.

I ett första skede valde vi att själva ringa runt och boka möten med en ny byrå, men det var både tids –och energikrävande. Med facit i hand skulle vi lagt den tiden på vår egen verksamhet istället. Då vi inte hittade en byrå som passade oss tog vi på rekommendation kontakt med Offert Revisor. Genom sitt stora nätverk kunde Offert Revisor hjälpa oss att exakt matcha de behov vi har och hitta rätt byrå åt oss.

Idag flyter samarbetet med vår nuvarande byrå på utan några problem. Vi har anlitat vår nuvarande byrå i 4 år och ser ingen anledning att byta då vårt samarbete ständigt utvecklas till det bättre.”

Fullservicebyrån

”Vi har tidigare testat att köpa förmedlingsuppdrag från olika förmedlingstjänster. Utfallet har varit väldigt blandat men alltid resulterat i att förmedlingsföretaget inte levt upp till de förväntningar vi haft. Under vissa perioder har vi därför helt avstått från att ta in uppdrag från förmedlingsföretag fram tills det att vi kom i kontakt med Offert Revisor.

Vi var av naturliga skäl skeptiska men deras tillvägagångssätt och kompetens har gett oss ett långvarigt samarbete. Deras tjänster hjälpte även oss utveckla vår verksamhet till det bättre.

De uppdrag vi idag får in från Offert Revisor är allt från lönehantering, bokslut, deklarationer, koncernredovisning etc. Vi har en återkommande dialog med Offert Revisor där vi tittar på vilka uppdrag vi har möjlighet att ta in.
Idag väljer många företag att sköta allt vi mail -och telefonkorrespondens och då spelar inte den lokala anknytningen någon roll. Förr kunde den lokala förankringen vara mer avgörande. För vår del blir det samma rutiner och arbetssätt och kan i vissa fall bli ännu mer effektivt för vår del. Det gör att Offert Revisor kan hjälpa oss att hitta uppdrag runt om i Sverige.”

Vilken revisor eller redovisningskonsult passar bäst till din verksamhet?

VI HAR HJÄLPT

50.000 FÖRETAG

ATT VÄLJA RÄTT REVISOR