Revisor eller redovisningskonsult?

Har du nått stora framgångar med ditt företag på kort tid och känner att tiden inte riktigt räcker till för att sköta den löpande ekonomiska redovisningen längre? En redovisningskonsult hjälper dig inte bara med det att få full koll på kvitton, fakturor och momsinbetalningar utan kan också bistå med ekonomisk rådgivning som gör att du kan undvika fallgropar och ta din verksamhet till nästa steg.

Vi på Offert Revisor vill gärna hjälpa dig att fatta goda, välgrundade beslut och som ett led i det presentera yrkeskategorierna redovisningskonsult och revisor lite närmare, så att du vet när du behöver vem och till vad.

Vad gör en revisor?

En revisors uppgift är att granska och verifiera ett företags eller en organisations redovisning. För större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag är det ett krav att använda sig av en auktoriserad eller godkänd revisor. En revisor väljs till ett företag på företagets bolagsstämma och till en förening på dess motsvarighet, som är föreningsstämman.

Vem granskar den som granskar?

Revisorsnämnden (förkortas i RN) är tillsynsmyndighet för landets samtliga godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN är också ansvarig för examination av nya godkända och auktoriserade revisorer.

Auktoriserad redovisningskonsult

Även en redovisningskonsult kan vara auktoriserad. För att vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult krävs det att man är medlem i FAR eller Srf konsulterna och har både utbildning och är verksam som redovisningskonsult.

Vad gör en auktoriserad redovisningskonsult?

En auktoriserad redovisningskonsult biträder uppdragsgivare som företag och organisationer med såväl redovisningstjänster som rådgivning. Hjälpens omfattning är helt beroende av kundens önskemål. Auktoriserade redovisningskonsulter som vi har som partners kan hjälpa dig och din verksamhet med alltifrån enskilda uppgifter som bokföring och avstämningar av konton till att hantera i princip all löpande ekonomi som årsbokslut, deklaration, årsredovisning m.m.

Ett viktigt stöd

En redovisningskonsult kan vara ett enormt viktig stöd för ett företag, en organisation eller förening och sköta hela verksamhetens ekonomi. En revisor är ett måste för många typer av verksamheter då det är denna som granskar att t.ex. inga oegentligheter förekommer. Som företagare gör man klokt i att välja så väl en redovisningskonsult som revisor med största omsorg. Som användare av vår tjänst och Offert Revisor kan du vara säker på att hitta rätt redovisningskonsult och revisor till ditt företag.

Vilken revisor eller redovisningskonsult passar bäst till din verksamhet?

Vi har hjälpt

50.000 FÖRETAG

ATT VÄLJA RÄTT REVISOR